chẳng là em đang mong nghé,mà thàng này em quá 15 ngày rồi thử quick thì toàn 1 vạch thôi không bít như vậy là sao ?có mẹ nào đã bị như em rồi thì chỉ giúp em với.