Mọi người cho e hỏi gần đây có ai dùng thuốc bá đã sơn quân tán mà thấy hiệu quả không ạ