Các mẹ thông thái ơi cho em hỏi chút xíu. E CK không đều, khoảng 35 - 40 ngày . nếu tình 35 ngày thì hôm nay là em chậm 8 ngày rồi em thử que lên 2v ko nét nhưng nhìn khá rõ.:x Sau đó em gọi điện lấy máu xn HCG. Hồi hộp chờ đợi 2 tiếng liền mà kq