Các c ơi. Cho e hỏi. Em thả 2 tháng rồi chưa có ạ. Nhưng sao 2 tháng qua bụng e cứ đau lâm râm vậy các chị nhỉ, bưng cái gì nặng bụng đau. Vậy làm sao không các chị nhỉ