Tình hình là tầng cũ đã đủ trang,mình mạn phép xây nhà mới để các mẹ có nơi vào trút bầu tâm sự.Với quyết tâm là luôn cố gắng,không nản lòng,luôn luôn hi vọng,bé yêu sẽ về với các mẹ trong một ngày sớm nhất.Văn chương mình không được hay lắm,các mẹ đừng cười nhé!


Mong tất cả các mẹ nhất là mẹ thiênanh_baỏanh,mẹ hanuju,mẹ con_iêu_ơi_về_đây, mẹ Kiếncon,mẹ MeHeocon_85,mẹ namhuan,..và tất cả các mẹ nhà mình sớm được thỏa nguyện 2 V.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x