chao cac me cho em hoi me nao tung co nhieu kinh nghiem da mang thai thi chia se cho em dc khong cac me?chu ky kinh cua em co vao ngay 15/4 va het vao ngay 18/4 vo chong em van qh dieu den ngay 1/5 thi nguc cua e co dau hieu to ra hon luc trc nhung khong co cam giac nhuc va dau,am dao ra chat nhay trang trong nhu long trang trung vay.vay cho em hoi day la dau hieu ji co phai da mang thai roi khong,nhung van con khoang hon nua thang nua moi den chu ky kinh tiep theo cua e,em chua co kinh nghiem nhieu ve chuyen mang thai mong cac me nao co kinh nghiem giup do em nhe.chan thanh cam on cac me.