Hnay là ngày 18 sau bơm, thử lên thấy có 2v rồi các mẹ ah. Không biết có phải uống thuốc với đặt thuốc tiếp không các mẹ nhỉ?


Link nhà cũ đây các bạn nhé:


http://www.webtretho.com/forum/f90/nhat-ky-iui-chao-don-cac-be-ve-voi-cac-me-nha-iui-tang-48-a-2122607/