Các mẹ giúp e với e đang hoang mang quá. Ngày 20ckk e có làm iui. Sau iui 12 ngày e xét nghiệm máu beta kq 18.47 có ng bảo là có thai ng thì không. E hoang mang quá ạ. Ckk e thường 30-32 ngày ạ.