E vừa sảy thai chưa được 1 tháng , hôm nay e thử que lại thấy lên 1 vạch đậm 1 vạch nhạt , mà hôm nay cũng ra máu nâu nhờn ko biết e có mang thai lại không ạ và ra máu vậy có sao không , cộng đồng giúp e với