Em đang tính làm IUI nhưng đọc thấy tỷ lệ thành công thấp. Nản quá các mẹ ạ. chồng em bị ysl, tinh trùng vẫn có khả năng có thai tự nhiên nhưng 2vc đều có tuổi rồi nên em muốn nhanh có em bé. Ở đây mẹ nào làm thành công IUI thì truyền cho em ít kinh nghiệm với, làm ở đâu và giá cả thế nào. Em đang tính làm ở BV nam học và hiếm muộn chỗ Tam Trinh í ạ