Hãy lấy đi của tôi tất cả


Gửi trả lại nụ cười của em...