28 e đến kì . Hôm 17 e thử que hiện 2 vạch mờ mờ, vài ngày sau e thử lại hiện 2 vạch rõ hơn trước 1 tý, đến ngày 28 đến kì e thử que hiện 2 vạch rõ ràng . E thử 2 loại que hiện thì kết quả khác nhau . E trễ kinh 10 ngày nay mà e đi siêu âm bác sĩ kêu không thấy gì.

E lo mừng hụt quá