Vì đk kinh tế và cũng muốn giúp gđ nào hiếm muộn cần mang thai hộ hoặc cần hiến trứng thì ll với mình tngoc7368@gmail.com mình ở HN nhé