M.n cho e hỏi Vk ck e cpi lên hà nội làm iui Nhưng chưa biết nên vào bv nào? Mon nào biết giúp e với ạ.. E tks