Mình lập gia đình được 3 năm thì 2 lần hỏng thai và đã đi kiểm tra, mình hoàn toàn bình thường nhưng OX nhà mình thì tinh trùng quá yếu 1%. Vậy có ai như mình không? Chí sẻ với!