Em năm nay trên 30 tuổi, đang rất rất mong có em bé nhưng thả 3 tháng rồi không thấy gì!!! (Mấy tháng liên mong quá bị hoang tưởng, cứ sắp đến kỳ là có biểu hiện như bà bầu nhưng 1-2 ngày sau lại đến tháng).


Tháng này em quyết định đi canh trứng. Vòng KN của em là 30 ngày (thường là thế). 18.2.11 em đến kỳ và 13 ngày sau (tính từ ngày 18.2.11) em đi siêu âm trứng la 14.5mm. BS dặn ko quan hệ đến ngày thứ 15 SA lại là 19.6mm. BS chỉ định ngày thứ 16 QH và ngày thứ 17 SA lại trứng CO còn 19mm. ngày thứ 19 SA lại thì trứng CO tiếp còn 18.3mm và không chịu rụng (câu này của BS). BS SA nói với BS ghi phiếu là "trường hợp này phức tạp đây!" còn em hỏi gì cũng bảo cứ đến ngày thứ 21 quay lại. Không giải thích... không có gì cả làm em hoang mang vô cùng . Cứ cách 1ngày (đúng ngày chẵn theo chỉ định của bs) VC em lại quan hệ rồi kê gối cao sau mông... (em học được trên WTT về việc kê gối sau mông)


Chị nào có kinh nghiệm có thể cho em 1 lời khuyên. Trứng em đang phát triển rồi co lại như vậy và đến ngày thứ 19 vẫn chưa rụng thì có sao không? Và đến hôm qua chỉ còn 18mm