e moi sanh xong đứa thứ 1 là pé Trai, hnnay nó đc 7 tháng rồi. Giờ e muốn làm nốt luôn 1 đứa nữa, nhưgn phải là con gái cơ. Từ lúc sau khi sinh đến giờ e mới có Kinh. Hnay đã sạch Kinh rồi .Vậy e phải XXX ngày nào e mới đậu thai là con gái ah mong các mẹ có kinh nghiệm help e vớiiiiii