Các mẹ ơi cho e hỏi với!!!


E thử 5 que thử đều lên 2 vạch: 1 đậm 1 nhạt,e cảm thấy căng tức ngực và đầy bụng. Như vậy liệu đã có thai chưa các mẹ??? E thấy mọi người bảo đi thử máu cho chính xác vậy thì trong khoảng time nào cho kết quá chính xác nhất.


=> các mẹ trả lời giúp e na,mấy hôm nay e cứ bồn chồn,sốt ruột quá