mn ơi mn có kinh nghiệm j chia sẻ đi mình thứ 6 chuyển phôi trữ đây hồi hộp quá. ước j mình cũng đậu như nm nhỉ.Gởi từ ứng dụng Webtretho của megiahuy2011Kinh nghiệm của em là tinh thần hết sức thoải mái. Lần cp tươi tâm lý nặng nề nên k đc. Lần này e kệ xừ nó, được thì được mà k được thì thôi. Đi lại nhẹ nhàng, k nằm nhiều. Kết quả là e có sau 12 ngày đấy. Mặc dù cp trữ này k có dấu hiệu gì nhiều ngoài cơ thể có cảm giác nóng hơn và hơi mỏi lưng.Link nhà cũ:


http://www.webtretho.com/forum/f90/dau-hieu-thanh-cong-sau-14-ngay-chuyen-phoi-tang-18-a-2304764/