Em thấy mọi người bảo sữa ong chúa rất tốt cho cả nam và nữ. Hôm qua mới lên mấy siêu thị tìm mà không có. Mẹ nào đã từng dùng rồi và biết chỗ mua thì chỉ cho em với ạ. Em ở Hải Phòng. :)