Mình bị ứ dịch vòi trứng, biết thông tin về lương y, nhưng k biết thuốc ở đó thế nào, có mẹ nào uống rồi chia sẻ mình với nhé.