Mình sống ở Úc . Và mình đang sử dụng thuốc bổ tổng hợp này . Có bạn nào đang và đã sử dụng chưa ?