Chào các Mun, mong các chị chuyển phôi đông (CPD) thành công giành ít phút chia sẻ để mọi người thêm vững tin. Cảm ơn các Mum nhiều nhiều!!!Tuổi:


Làm IVF tại:


Làm IVF lần thứ:


Chuyển phôi đông lần thứ:


Số phôi / số trứng chọc hút được:


Số lượng phôi đông được đặt:


Chất lượng phôi đông được đặt:


Triệu chứng ngày 1, 2, 3 sau CPD:


Triệu chứng ngày 3, 4, 5 sau CPD:


Triệu chứng ngày 6, 7, 8 sau CPD:


Triệu chứng ngày 9, 10, 11 sau CPD:


Triệu chứng ngày 12, 13, 14 sau CPD:


Thử que những ngày nào, kết quả kèm theo:


Thử máu những ngày nào, chỉ số beta kèm theo:


Thuốc dùng ngoài đơn thuốc:


Kết quả:


Chia sẻ thêm: