Em đang dự định tháng tới có em bé nhưng lại bị đau lưng nên muốn đi chụp Xquang nhưng băn khoăn quá không biết có ảnh hưởng gì không?mọi người có ai biết thông tin gì cho em biết với.:Sigh: