Chào các mẹ, hiện tại em đang vô cùng hoang mang và lo sợ


Chả là hôm mai mới tới ngày kinh của em nhưng e thử que thì lên 2 vạch, đi siêu âm kết quả:


- Cùng đồ có dịch 50mm


- Cạnh buồng trứng phải có khối âm vang không đồng nhất kích thước 17x17mm


Bác sỹ kết luận : Theo dõi thai ngoài TC


Em muốn hỏi là sao em chưa trễ kinh mà bác sỹ đã kết luận như vậy, và cái khối âm vang kia là cái gì ạ