Chao cac chi.E quan hệ vào ngày thứ 16 của chu kì . Đến nay được 11 ngày. Thử que thì 1 vạch đậm 1 mờ . 2 ngày nữa mới đến kì kinh nguyệt nhưng sốt ruột quá . E chỉ có biểu hiện là ngực đau tức ( cái này thì giống trước kì kinh rôi) :(


E chia sẻ với các chị để xin hên vậy vì mới đọc đc có nhiều que thử cho dươg tính giả .:( mà e cũng thử 4 5 loại rồi đều cho 2 vạch 1 đậm 1 mờ . Mỗi loai thì vạch mờ kia đậm nhạt khác nhau .


Cầu mong là ngày kia e cũng k có kinh ạ .:(