Các mẹ ơi cho mình hỏi với:

mình có chuyển phôi ngày 5, mình thử que lên 2 vạch và đã xét nghiệm máu 3 lần là ngày 7 scp chỉ số Beta là 62, Ngày 9 scp chỉ số beta hcg là 102 và ngày 11scp chỉ số beta hcg là 171.

Có mẹ nào thấp như mình mà cán đích thành công ko? Mình lo quá!