Các mẹ thông thái ơi?


Hôm trước em đi siêu âm nang noãn ở phòng khám 89B dốc Phụ Sản. Bác sỹ có cải tạo môi trường kiềm cho em bằng cách bơm nước muối sinh lý 9 phần nghìn mà mình vẫn mua để dùng cho trẻ em đấy.


Em thắc mắc quá bởi qua rất nhiều ý kiến, mọi người toàn nói cải tạo môi trường kiềm bằng cách bơm Bicarbonat chứ chưa nghe ai nói đến cách dùng nước muối sinh lý cả.


Em có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo ở đây dùng nước muối sinh lý chứ không dùng Bicarbonat. Em cứ thắc mắc mãi không biết nên dùng cái gì?


Các mẹ thông thái có kinh nghiệm trong vụ này cho em xin ý kiến nhé:Rose: