thử thai có nhất thiết phải để 5 phút hok các bạn ???


mình nhúng que thử vào nước tiểu, khi thấy vạch thứ nhất xuất hiện mình chán và bỏ luôn, liệu như vậy kết quả có đúng hok