Các chị ơi,


Em đang lo quá. Em đang có bé, được 4 tuần ah.


Bữa em có mua thuốc ferrovit ngoài tiệm thuốc uống 1 ngày/viên.


Mà em bỏ đi cái hộp, chỉ giữ lại vỉ thuốc`.


Trên vỉ có ghi là 02/11/14. Giờ em không biết đọc hạn sử dụng là ngày/tháng/năm hay là tháng/ngày/năm nữa vì thuốc này nói là của Thái Lan.


Em lo quá. Chị nào có uống thuốc này thì cho em xin chỉ dẫn với ah.