Chào các mẹ,mình tuy đã có 1 ku 7 tháng rồi nhưng còn khờ lắm.chả là Chu kỳ m cũng đều,mình có kinh ngày 27.6,đén 2.7 thì sạch kinh,ngày 6.7m có xxx với xã,hnay thì thấy có chất nhòn ở âm đạo,(7.7)k bbiết đây có phải La rụng trứng ko?mà m mới hết làm gì rụng trứng nhanh như vạy m nghe nói đén giữa chu ky lạn mà?mà nếu xxx vào ngày đó liêu mình có thể thụ thai k vì m cũng đang mong con ma ox thì đòi đén cuối năm mới cho thả.các mẹ thông thái vào giúp mình nhé m cám ơn nhiều