E năm nay 24t, chưa có kn sinh đẻ gì nên muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp e. E định canh ngày rụng trứng để săn bé zai ( vì e xem bảng sinh con trai, gai của TQ thấy bảo tháng 7 này e co bé trai ^^). E iui vào ngày thứ 12 của ck, tức là ngày t2 của 6 ngày trứng rụng í các mẹ ạ. Trong 2/6 ngày của ck trứng rụng e còn thấy ra dịch nhưng từ sau hôm iui là k thấy ra dịch nữa, hic. Hn đã là ngày 17 của ck r mà cũng k thấy ra dịch báo trứng rung ( do e cũng chủ quan k sd que thử trứng rụng). Theo các mẹ như thế co khả năng dính chưa ạ hay tại e căng thẳng quá nên mới như vạy.