Tình hình là VC e đang tính khám tổng quát, để tìm hiểu xem nguyên nhân hiếm muộn là ở đâu?


E thì tính qua 56 HBT, còn xã thì qua ĐH Y ( thấy mọi n bảo vừa nhanh vừa chính xác).


Ngày trước có hỏi mấy chị thì các chị bảo hình như là thứ 5 hay thứ 6 trong tuần.


Tuần sau xã đi rồi nên e muốn biết chính xác để đi đỡ mất công.


Chị nào có xã đi xét nghiệm ở đây rồi thì cho e biết với a.


Em cảm ơn!