Em thấy bạn bè nói trước khi có thai uống thuốc này cũng tốt, mà em chưa rõ như thế nào, các mẹ thông thái chia sẻ thêm cho em 1 số loại thuốc đi ạ