Mình đã 3 lần IUI và 1 lần IVF thất bại, nay được 1 tháng rồi, bây giờ mình đang uống sắt và E 400, các mẹ vào đây chia sẻ kinh nghiệm cho mình với, có nên uống BIBULA và LINH TỰ ĐAN hoặc là FERTILAID FOR WOMEN không, hả các mẹ