Hôm nay là ngày 14 sau chuyển phôi mình xét nghiệm beta thì kết quả quá cao (3421 miu) mình lo quá không biết có nguy cơ chửa trứng hay không nữa, có mẹ nào có trường hợp beta quá cao như mình không huhu :((