Mình mở lại chủ đề này mong mọi người vào để học hỏi kinh nghiệm năm mới cả nhà nhé. Mong mở hàng may mắn vào ngày thần tài