Chào các mẹ, mình đang lưỡng lự không biết có cắt thuốc nhà lương y Hữu Đức. Thuốc đó là thuốc nam nhưng giá thì nghe nói đắt.Mong có mẹ nào đã từng khám và cắt thuốc ở đó thì chia sẻ cho mình với. Iu các mẹ....