Các bạn sang đây bàn luận tiếp nhé . Ở tầng 7 dài quá rồi . Mời mọi người sang đây . Hy vọng ở đây sẽ vớt may mắn về với tất cả mọi người nhé !!!!