Các mẹ ơi, cho mình xin ít thông tin với !


Mình mang thai 14 tuần, và đang khám tại Mekong, khi khám mình vào phòng BS Trần Anh Tài do bạn mình giới thiệu.


Ấn tượng ban đầu rất tốt, bác nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ và rất tận tâm. nhưng tìm trên internet thì thấy ít thông tin về bác.


Mọi người có ai khám bác chưa, cho mình xin thêm ý kiến với