nhau thai cừu có phải là thuốc không? uống lâu dài có tác dụng phụ gì không