Mình không rõ lắm về công nghệ đông khô? Liệu có giống sấy khô không nhỉ? Chuyên gia tư vấn giúp mình/