Chào BTC !


Mình đã ngoài 30 tuổi, theo mình được biết lão hóa là một quá trình tự nhiên, không thể tránh khỏi, nhưng nếu có biện pháp phòng ngừa bằng cách thay đổi lối sống, chúng ta có thể làm chậm lại. Vậy BTC có thể tư vấn 1 số chế độ ăn để giảm quá trình này được không ?Cám ơn BTC.