Em thấy nhiều người nói nếu bị nám dùng chanh tươi lấy nước bôi lên nốt nám là sẽ hết? Em chưa biết hiệu quả như thế nào và có tác dụng không? Bác sĩ cho em xin lời khuyên?