Đã bị nám da 5 năm nay vậy nếu bây giờ uống viên charmlux thì có hết được không thưa bác sĩ?