Vở (tập) loại nào viết không lem các mẹ ơi.


Năm ngoái mình mua loại lem be bét hết . Hic