có mẹ nào có con học ở trường ngôi sao không cho em hỏi voi. Con em năm nay lên lớp 4 nhưng em muốn chuyển trường cho cháu sang trường Ngôi Sao Hà Nội ,nhưng thật sự la em chưa co tí thông tin nào về trương đó cả, co me nào biết cho em xin chút thông tin nhé. Xin cam ơn các mẹ