Các mẹ có con học Ngô Sỹ Liên, thì vào đây trao đổi giúp mình với nhé. Mình có con năm nay vào lớp 6 của Ngô Sỹ Liên. Nhưng chưa biết các con ôn luyện để thi vào lớp chọn như thế nào??? có mẹ nào đã có kinh nghiệm gì thì giúp mình với. Thank các mẹ trước