Chào các mẹ. Bé nhà em năm nay vào lớp 1. Em mong muốn cho con được vào trường trần quốc toản , quận hoàn kiếm. Nhưng do trái tuyến phường nên bé không có chỉ tiêu vào trường đó. Có mẹ nào có dư suất hay biết cô giáo nào của trường nhận đầu vào không ạ?