Hôm qua con mình đi thi toán Violimpic cấp quận lớp 5


Về cu cậu buồn lắm - điểm kém chỉ 210 - cu câuk cứ thắc mắc là tại sao cu cậu làm đúng mà máy báo sai. Mình thì chả bao giờ mò đến trang ấy nên cũng chẳng để ý. Chỉ an ủi con: chắc con làm sai nên mới thế chứ máy chẳng sai đâu. Cu cậu vẫn một mực khẳng định là nó làm đúng, dấn chứng là hắn đưa ra cả nháp nữa.


Mình nói thật là chẳng quan trọng con được giải hay không, cái mừng là con có ý thức học là được rồi. Nhưng cãi nhau mãi mình cũng hơn chột da, lẽ nào máy có vấn đề???


Hôm nay có lên mạng và thấy mấy bạn cũng ca thán về việc này.


Mình muốn hỏi có mẹ nào có con thỉnh thoảng bị nhưng vây không để mình về còn an úi cháu


Rốt cuộc hắn vẫ khăng khăng hắn đúng